رد کردن لینک ها

استعلام بیمه

جدول طرح‌ها همراه با حق بیمه ها

جدول حق بیمه سالانه(ریال)
طرح ها                 سن 0-15 16-50 51-60 61-70
طرح نسیم 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
طرح مهر 3.484.000 6.968.000 8.361.600 10.452.000
طرح سروش 5.486.000 10.972.000 13.166.400 16.458.000
طرح شمیم 7.696.000 15.392.000 18.470.400 23.088.000
طرح وصال 9.711.000 19.422.000 23.306.400 29.133.000
طرح عقیق 11.271.000 22.542.000 27.050.400 33.813.000
طرح اقتصادی 3.250.000 6.500.000 7.800.000 9.750.000
طرح منتخب 5.135.000 10.270.000 12.324.000 15.405.000
طرح ویژه 7.150.000 14.300.000 17.160.000 21.450.000
طرح جامع 8.905.000 17.810.000 21.372.000 26.715.000
طرح ممتاز 10.270.000 20.540.000 24.648.000 30.810.000
طرح اقتصادی محدود 2.990.000 5.980.000 7.176.000 8.970.000
طرح منتخب محدود 4.485.000 8.970.000 10.764.000 13.455.000
طرح ویژه محدود 5.590.000 11.180.000 13.416.000 16.770.000
طرح جامع محدود 6.565.000 13.130.000 15.756.000 19.695.000

استعلام فوری حق‌بیمه تکمیل درمان خانواده و انفرادی بیمه سامان

اعداد را بصورت انگلیسی وارد نمایید.

دریافت فرم پیشنهاد
دانلود طرح‌ها به همراه حق‌بیمه‌ها
بازگشت به بالای صفحه