رد کردن لینک ها

مدیران ساختمان

بیمه مدیران ساختمان ویژه مدیران مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری

مدیران مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری

یکی از نگرانی‌ های مدیران همه ساختمان ‌ها حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است برای افراد ثالث و اعضای ساختمان و حتی مالکین و ساکنین ساختمان وارد شود. چرا که مسئولیت حوادثی که ممکن است در ساختمان و مشاعات آن اتفاق بیافتد بر عهده مدیر ساختمان‌ها می باشد. بیمه مدیران ساختمان با شرایط بسیار ویژه و تحت پوشش قرار دادن همزمان پنج بیمه نامه مجزا، توسط این نمایندگی ارائه می گردد.

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان (بیمه مسئولیت هیئت مدیره) چیست و چه مزایایی دارد؟

جبران خسارت های مالی و جانی که ممکن است در ساختمان و مشاعات برای هر فردی به غیر از مدیر ساختمان وارد شود بیمه نامه ای به نام بیمه مدیران ساختمان صادر می شود که همه این موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد. معمولا برای اداره بهتر ساختمان هیئت مدیره ای توسط اعضای ساختمان تعیین می‌شود که عموم مسائل ساختمانی و مسئولیت‌ها بر عهده آن‌ها می‌باشد. بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها قوانینی برای زندگی در هر ساختمان مشخص می‌شود که در آن به وظایف و مسئولیت های مدیر اشاره می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان اجباری نیست، ولی با توجه به بار حقوقی که متوجه مدیران ساختما‌ن‌ها کرده است امروز به یک الزام درآمده است تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند.

چرا باید بیمه مسئولیت مدیران ساختمان تهیه کرد؟

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها مربوط به بیمه آتش سوزی ساختمان و مسئولیت های آن می‌باشد و مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنای ساختمان را بعنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکین به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها و به وسیله مدیر و مدیران ساختمان تعیین و اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

در صورتی که هیئت مدیره اقدام به تهیه بیمه نکنند و آتش سوزی اتفاق بیافتد، مسئولیت جبران خسارت متوجه مدیر و مدیران ساختمان خواهد بود. علاوه بر آتش سوزی ممکن است حوادث دیگری در ساختمان اتفاق بیافتد که خسارت‌‎هایی به افراد و اموال وارد شود که خسارت مالی و جانی به همراه داشته باشد اینجاست که بحث بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان مطرح می‌شود. بیمه مسئولیت ساختمان، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه می‌کند. درواقع با ثبت نام بیمه مسئولیت مدنی ساختمان (مدیران و مالکان )،شرکت بیمه (بیمه‌گر) هزینه‌های خسارتهای مالی و جانی وارده به افراد را برعهده می‌گیرد.

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

میزان پوشش‌های بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس درخواست هیئت مدیره مشخص می‌شود و هیئت مدیره برای خسارت های جانی و مالی که ممکن است در پارکینگ ساختمان، ریزش نمای ساختمان در محوطه و اطراف آن، ایجاد خسارت به ساختمان‌های مجاور ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب یا نشت و ریزش چاه ، آتش سوزی مشاعات ،خسارات وارده از آسانسور، استخر و سونا به افراد، نظافتچی و سرایدار ساختمان اتفاق بیافتد که شرکت بیمه کننده نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.

بیمه مسئولیت هیئت مدیره، مسئولیت بیمه گذار را در قبال ساکنین، مالکین، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع اداری، تجاری و یا مسکونی بدین معنی که چنانچه در نتیجه سقوط اشیا در محوطه اطراف ساختمان، حوادث آسانسور،حوادث ناشی از بکارگیری نظافتچی در مشاعات، حوادث ناشی از آتش سوزی مشاعات، ترکیدگی لوله، نشت لوله‌های آب در مشاعات و ریزش چاه فاضلاب و پارکینگ خسارتی وارد آید  شرکت بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

نکته مهم:

 • در رابطه با پوشش پارکینگ وجود دوربین و نگهبان الزامی است و هرگونه خسارت ناشی از تصادف و سرقت کلی و جزیی اعم از خط، خش، خوردگی استثناء می‌باشد
 • تعهدات قابل ارائه در این بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و خسارات مالی) و برمبنای درخواست متقاضی مشخص می گردد
 • معمولا  حداکثر تعهدات شرکت بیمه‌گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکونی، تجاری و یا اداری ۵ برابر تعهدات در هر حادثه (جانی و مالی) تعیین می‌گردد

میزان پوشش‌های بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

 • تامین هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
 • تامین هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
 • تامین غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
 • تامین غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام
 • تامین بابت غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه
 • تامین خسارت مالی در هر حادثه
 • تامین خسارت مالی در طول مدت بیمه
 • در صورت داشتن درخواست مبنی بر تهیه پوشش‌های اضافی علاوه بر این پوشش‌ها از قبیل پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی لوله آب و آتش سوزی مشاعات نیز می‌تواند بر روی بیمه نامه اضافه شود.

استئنائات بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

 1. جبران خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمان‌های مورد بیمه
 2. جبران خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ‌های عمومی، تجاری، اداری 
 3. جبران خسارت‌های ناشی از تصادم، تصادف، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود
 4. جبران خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 5. جبران خسارت‌های ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 6. جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 7. جبران خسارت‌هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل، زلزله، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرز گردد
 8. جرایم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی
 9. کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود
 10. جبران خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود)
 11. جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد، تصادم، تصادف، سرقت کلی، سرقت جزیی، و خط کشی روی بدنه
 12. جبران خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار)
 13. جبران هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد
 14. جبران خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری

یکی از نگرانی‌هایی که برای مدیران ساختمان ‌ها وجود دارد حوادث، اتفاقات و خساراتی است که ممکن است برای افراد ثالث، اعضای ساختمان و حتی مالکین و ساکنین ساختمان وارد شود. چرا که مسئولیت حوادثی که ممکن است در ساختمان و مشاعات آن اتفاق بیافتد بر عهده مدیر ساختمان‌ می باشد.

شرکت بیمه سامان برای جبران خسارت های مالی و جانی که ممکن است در ساختمان و مشاعات به هر فردی وارد شود، بیمه هیئت مدیره ساختمان را جهت رفاه حال هموطنان عزیز با شرایط بسیاز مناسب ارائه کرده است و همه موارد ذکر شده را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بیمه نامه، 5 طرح بیمه ارزشمند و لازم را در خود جای داده است.
امروزه بیمه مسئولیت مدیر ساختمان به یک الزام درآمده است تا مدیر ساختمان بتواند از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند.

بيمه مسئوليت مديران ساختماني در قبال ساکنين ، مالکين ، مستاجرين و اشخاص ثالث مجتمع اداري، تجاري و يا مسکوني بدين معني که چنانچه در نتيجه سقوط اشياء در محوطه اطراف ساختمان , حوادث آسانسور , حوادث ناشي از بکارگيري نظافتچي در مشاعات ، حوادث ناشي از آتش سوزي مشاعات ، ترکيدگي لوله ، نشت لوله هاي آب در مشاعات و ريزش چاه فاضلاب و پارکينگ خسارتي وارد آيد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم طبق راي مراجع قضايي نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.

مسئوليت حوادثي كه به عنوان نمونه تامین هزینه های ناشی از آن برعهده مدير ساختمان خسارت خواهد بود:
1- آتش سوزي ساختمانها حتي در واحدهاي اختصاصي و مشاعات و انباري و پاركينگ و پشت بام
2- سقوط آسانسور
3- برق گرفتگي در مشاعات
4- سقوط سنگ از نما يا اشياء از پشت بام
5- حادثه در داخل ساختمان بدليل مشكل فني مثل لقي پله

مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان سامان قرار می گیرد به شرح ذيل مي باشد:
• تامین هزینه هاي وارده به افراد تحت استخدام بيمه گذار جهت امور نظافتي، خدماتي، باغباني به صورت دائم و يا موقت تا سقف تعهدات بیمه نامه
• تامین هزینه های ناشي از ترکيدگي لوله آب در مشاعات و يا واحدها با مسئولیت مدیر ساختمان، برای ساختمان های کمتر از 5 سال
• تامین هزینه های مالي و يا جاني ناشي از سقوط اشياء و اجسام از نماي ساختمان بر روي افراد ثالث – شامل مالکين و ميهمانان
• تامین هزینه های جاني وارده به افراد ثالث در حال تردد در ساختمان – شامل مالکين و ميهمانان
• تامین هزینه های مالی با مسئولیت مدیر ساختمان ناشی از انفجار و آتش سوزی

بازگشت به بالای صفحه