رد کردن لینک ها

عمر زمانی ساده

بیمه عمر زمانی ساده

بیمه نامه عمر زمانی سامان

میزان حق بیمه ‌این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه شده تعیین می‌شود. اگر بیمه شده در طول مدت داشتن این بیمه‌‌نامه فوت کند سرمایه بیمه‌نامه به ذینفعان بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و اگر فرد بیمه شده در پایان بیمه‌نامه در قید حیات باشد بیمه عمر زمانی سامان تمام می‌گردد . این بیمه‌نامه تنها پوشش فوت دارد.

بیمه‌نامه‌ عمر زمانی،به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه بیمه‌نامه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود.

در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه سامان سرمایه توافق شده در بیمه نامه را به ذینفعان آن پرداخت خواهد کرد. ولی اگر بیمه گذار در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی برای استرداد حق بیمه ها ندارد.این نوع بیمه نامه به صورت انفرادی و گروهی (برای کارکنان کارخانه ها،شرکت ها، سازمان ها و …) صادر می گردد.

مبنای محاسبه حق بیمه در این بیمه نامه سن بیمه شده و وضع سلامت او میباشد و مبلغ حق بیمه با افزایش سن در سالهای متمادی افزایش می یابد.

خیر این بیمه به شرط فوت می باشد و در صورت فوت بیمه شده کل سرمایه به وراث وی تعلق می گرد و بیمه نامه به پایان می رسد.

دانلود فرم اعلام خسارت

عمر زمانی انفرادی

دانلود شرایط عمومی عمر زمانی انفرادی
دانلود فرم پیشنهادی عمر زمانی انفرادی
بازگشت به بالای صفحه