رد کردن لینک ها

حوادث پزشکان

بیمه عمر زمانی و حوادث انفرادی پزشکان و پرستاران

بیمه عمر و حوادث پزشکان

بیمه عمر زمانی و حوادث انفرادی پزشکان و پرستاران سامان

به موجب این بیمه‌نامه، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19، کلیه پوشش‌های این بیمه‌نامه با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت می‌باشد:

1- مثبت‌شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولکولی بر روی یکی از نمونه‌های تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگاه‌های مرجع کشور

تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله “غربالگری” و “تاییدی” است.

2- وجود CRP غیرطبیعی یا لنفوپنی (کمتر از 1100) یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسکن

3- بستری بیمارستانی بیمه‌شده و درمان با داروهای آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت می‌باشد.)

نکته 1: هزینه آزمایش تست کرونا در تعهدات این بیمه‌نامه نمی‌باشد.

نکته 2: دوره انتظار برای پوشش بیماری کروناویروس COVID19 در این بیمه‌نامه 14 روز از تاریخ صدور آن می‌باشد. شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

بازگشت به بالای صفحه